Hangisi Gerçek

Galeri İlayda, 12.İstanbul Bienali'ne eş zamanlı olarak, 20 Eylül – 23 Ekim tarihleri arasında, yine genç yetenekleri bir araya getirdiği, “Hangisi Gerçek” isimli grup sergisine ev sahipliği yapacaktır.

Sergide Alpin Arda Bağcık, Ayşegül Karakaş, Engin Konuklu ve Sedat Ayhan yer alıyor.

Sanatçılar çalışmalarında, mevcut dünyanın sanal gerçekliğe itilmesi sürecinde farklı bir noktada duruyorlar. Dünya sahnesini bastırılan, gösterenler (gizil güç) zinciri aracılığıyla yeniden kurgulama yoluna gidiyorlar. Başka bir deyişle öznenin gerçekte taşıdığı fakat haberdar olmadığı bilinç düzeyi somutlaşmış haliyle karşımıza çıkıyor. Bu perspektifte,gerçeğe dair varsayımlarımız, anlam ufkumuz, ritmik bir süreç olan günlük yaşam kavrayışımız sorgulanmaktadır. Rüya görelim yada görmeyelim bir şekilde var olduğumuz açıktır, bu bağlamda bilincin evrendeki çıplaklığı patafizik yorumlarla beraber görsel yolla izleyiciye aktarılmaktadır.Çalışmalar  gerçeğin cevabını garanti altına almadan insan bedenini rutin yörüngesinden kaçırma çabasındadır. Bu doğrultuda, Alpin Arda Bağcık çalışmalarında, bazen şizofrenik karakter ile dil oluşturur bazen ise şizofren karakteri dil haline getirir .Post – yapısalcı , bütün algıların , kavramların , doğruluk savlarının dil içinde dil yoluyla oluşturulduğunu söyleyen bir üslubu benimser. Gerçek ile kurgu arasında kalmış figürlerini izleyiciye sunan sanatçı, resimlerinde bu arada kalmışlığı ruhsal açıdan değerlendiriyor. Ayşegül Karakaş, şüpheyle yaklaştığımız dışsal dünya gerçekliğine alternatif bir kapı açar. “Hangisi gerçek?’’ sorusuyla yüz yüze kalmamız kaçınılmazdır. Öznenin ve dışsal gerçekliğin çatışması doğada somutlaşır. Engin Konuklu aile albümlerinden ya da çeşitli fotoğrafları dönüştürerek çoğu zaman muğlaklaştırarak belleğin ve izleyicinin devreye girmesini amaçladığı çalışmalar yapmaktadır. Sedat Ayhan,bizleri her zaman işittiğimizi sandığımız ama hiç karşılaşmadığımız bir dünyaya davet eder. Kullandığı bilinçten yoksun figürler,öznenin yer alacağı olası aşırılık öncesi sürecin simgesidir. Bu edimle gizli kalmış ve zaten orada olan bir bilinçdışını açığa vurmaktan çok, bilinçdışı üretir ve onu var eder.

İzleyicilere “gerçeklik” kavramını sorgulatan sergi 23 Ekim’e kadar, Galeri İlayda’da görülebilir.

Adres: Hüsrev Gerede Cad. No:37 Teşvikiye
Tel: 0-212-227 92 92

Not: Pazar günleri hariç her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olan İlayda Sanat'ın altında ve karşısında otopark vardır. Hiç yorum yok: