Asım İşler'in II. Paris Dönemi Resimleri

Gravür sanatçısı -hatta ustası diyelim- Asım İşler'in gravürün sınırlı çerçevesinin dışına çıkarak, büyük boyutlu tuvallere yaptığı çok renkli soyut çalışmaları görmek için 21 Kasım'a kadar FMV Galeri Işık'a uğramanızı öneririm.Sanatçının 1987-92 yılları arasında Paris'te üretmiş olduğu yağlıboya ve akrilik çalışmaları arasında soyut ve dışavurumcu yeni bir çizgiye varan eserler de görmek mümkün.


Ressamın çalışmalarının arkasında mutlaka bir gravürcü dokunuşunu yakalıyorsunuz. Net konturlar yok, renkli bütünlüğün karışımı yok, fakat resimsel elemanların yan yana ve üst üste gelen planlarıyla oluşturulan bir üçüncü boyut, gravürün aşamalı katlarla çalışmasını çağrıştırıyor. 

Bir Hayal Ülkesine Seyahat, 1988

Kırmızı Oda, 1990

Sanatçı 1988 yılından başlayan evrenin, resim geçmişinde yeni bir dönem olarak görülebileceğini belirtmiş. Belirgin bir soyut resim ve dışavurumcu tutum ve anlayışı belgeleyen çalışmaları olduğunu söylemiş. Bu dönemde dikey boyutlara geçiş ve geniş ebatlarda ısrarlı tutumun, açık form mantığı ve renk egemenliğinin ağırlık kazanmasının, karakteristik özellikleri oluşturduğunu da eklemiş.

Pembe Düşler, 1989

Devinim II, 1989

Sanatın sonsuzluğa ve ölüme karşı bir duruş, olumsuzluk, şiddet ve çirkinliğe karşı bir savunma ve bir çığlık olduğunu savunan Asım İşler, sanat eseri ve sanatçının da kimsenin satın alamayacağı, ancak yer ve zaman değiştiren kalıcı bir varlık ve belge olduğunu söylüyor. 

"Sanatımız var olmanın, öğrenmenin ve yaşamı olumlu kılmanın yoludur."

İyi hafta sonları!

Hiç yorum yok: