Pilevneli Project - PINAR & VIOLA / "Scandal Aqua"‏

Pilevneli Project yeni projesinde Pınar&Viola’ya yer veriyor. “Scandal Aqua Ecstatic Surface Collection 2013 Thrill Seekers Leaked” isimli proje Amsterdam kökenli grafik tasarım ikilisi Pınar&Viola'nın üçüncü ‘Ecstatic Surface’ koleksiyonudur. Koleksiyonlarını sipariş üzerine değil de bağımsız projelere dayandıran ikilinin ilham kaynaklarını siyaset, kültür ve ekonomi alanlarındaki gündelik olaylardan almaktadır. Bu alanlardaki güncelin güzelliğini ve korkunçluğunu bünyesinde barındırmaktadır. 

Her sene tekrarlanan 'Ecstatic Surface Design' isminden de anlaşıldığı üzere bu koleksiyonlar—Pınar&Viola'nın diğer işlerinde de olduğu gibi—etrafımızdaki estetize edilmiş ve ticarileştirilmiş, tasarlanmış yüzeyleri odak noktası olarak almaktadır. Pınar&Viola tasarımlarıyla bu yüzeylerin altındaki gizli şiddet ve güç yapılarını araştırmayı hedeflemektedirler. 

#Charisma, Havlu Üzerine Baskı, 160x100 cm)

 (Scandal Aqua Foreign Affairs, Havlu Üzerine Baskı, 160x100 cm)

(Scandal Aqua Girl Global Affairs, C-Print (Debond), 150x98 cm)

İkilinin estetik dilinin temelinde radikal bir çalışma yöntemi oluşturan felsefi bir yaklaşım yatıyor. Tasarımların inanılmaz detaylı ve yoğunca piksellenmiş olmaları dokunulası bir yüzey ortaya çıkarmaktadır. Pınar&Viola'nın ‘Ecstatic Surface’ tasarımları 'elle üretilmiş' orijinalliğe yer vermeyen tasarımın standartlaşması ve buna bağlı olarak demokratikleşmesine karşı çıkmaktadır, çünkü tasarımları dijital bir zanaatkârlığa işaret ederken domestik ve feminen emeğe atfedilen ve zaman alan iş süreçlerinde üretilir. 

Pınar&Viola'nın yoğunca desenlendirilmiş yüzeyleri, klasik sanat tarihindeki bir mekânın ya da sanat işinin bütün yüzeyini doldurma anlamına gelen 'horror vacui' terimi (Latince 'boş mekân korkusu') akla getiriyor. İlk akla gelen fikir boş mekânların doğal olmadığıdır. Dolayısıyla, doğanın ve fiziğin kurallarına aykırı olduğuna inanılarak boş mekânların doldurulması gerektiğidir. Pınar&Viola ‘horror vacui’ fikrini alarak absürdleştirmektedir. Görsel doygunluğa ulaşmış çevremizde daha da yüksek sesli olmak gibi imkânsız olduğunu düşündüğüm bir şeyi başarmaktadırlar. Bu zengin ve eğitimli tüketici için üretilmiş ‘horror vacui’ Pınar&Viola'nın etrafımızdaki bilgi bombardımanına bir tepkisi olarak okunabilir. 

“Scandal Aqua Ecstatic Surface Collection 2013 Thrill Seekers Leaked” 06 Eylül – 22 Eylül 2012 tarihleri arasında Pilevneli Project’te izlenebilir.

İletişim:

Telefon: 0212 259 0394
Web: www.pilevneliproject.com
Adres: Teşvikiye Cad. Teşvikiye Palas No: 23 Kat: 6 Nişantaşı / İstanbul

Hiç yorum yok: