Kendini Bul / Find Yourself

Galeri İlayda  4 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında Barış Cihanoğlu’nun  
“Kendini Bul / FindYourself”  isimli 15. solo resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Genç kuşak çağdaş ressamlar arasında, kendine özgü resim dili ve sıra dışı bakış açısı ile bilinen Barış Cihanoğlu,  ‘"Kendini Bul / Find Yourself’’  adını verdiği son serisinde, yaşam içindeki bireyin kararsızlıklarını, benlik arayışlarını, bulunduğu dünya ile kendi iç dünyaları arasında kalışları ile araf’ta kalmanın yarattığı sorunları ve aidiyet meselesini irdeliyor.

Sanatçı resmine son dönemde eklediği deformasyonlara ve sıra dışı çekilmelere bu serisinde de devam ediyor.  Portrelerde uyguladığı deformasyonlarda, figürler adeta tuvalin dışındaki başka bir kütlenin çekim etkisi altında kalarak belirli bir yöne doğru sistemli bir şekilde çekilmekteler. Buradaki çekilmeler bazen, aynı kompozisyondaki iki farklı figürü aynı çizgide buluşturabiliyor ve bir anlamda onların kader ortaklığına gönderme yapıyor.  Bazı kompozisyonlarda benzer konumdaki figürler birbirleriyle kaynaşıp, adeta ‘’aynılaşıyor’’. Figürler durağan konumda iken sadece baş kısımlarından belirli bir yöne doğru çekilmeleri ise yaşam içindeki bireyin kendini bulmaya çabalarken istem dışı olarak sisteme entegre olma sürecine işaret ediyor.
Sanat yazarı, Özcan Türkmen, sanatçı için şöyle bir saptamada bulunuyor.  ‘"Son eserlerinde Barış Cihanoğlu, farklı yasalarla işleyen bir evrenin kapısını açmış oldu bizlere. Sanat bilinci, şayet bir parça zahmetle buluşursa, bu evren karşısında heyecan duyacak ve onun yasalarına, içyüzüne dair kendine sorular soracaktır.’’  Evrensel temaları kişisel üslubu ile irdeleyen Barış, sanatına sürekli yenilikler katarak, üretkenliği ve yaratıcılığı ile izleyenleri şaşırtmaya devam etmektedir. Sanatseverler 4 Ekim- 10 Kasım arasında Galeri İlayda’da açılacak olan bu farklı sergiyi görmeliler…

Galeri İlayda

Adres: Hüsrev Gerede Cad. No:37 Teşvikiye Tel: 0.212.227 92 92 

Hiç yorum yok: